ΝΕΑ ΤΕΛΗ - 15/01/2018 « Go Back


Αναθεώρηση τελών Υδατοπρομήθειας από 01/04/2018 .

New water rates as from 01/04/2018 .NEW RATES 01/04/2018 ΝΕΑ ΤΕΛΗ

 ΚΟΥΚΛΙΑ

ΤΟΝΟΙ/TON

ANA TONO/

PER TON

0

€7.00

1-100

€0.45

101-150

€0.55

151-200

€3.00

201 +

€5.00

+5% ΦΠΑ/VAT

NEW RATES 01/04/2018 ΝΕΑ ΤΕΛΗ

APHRODITE HILLS + HAPOTAMI

ΤΟΝΟΙ/TON

ANA TONO/

PER TON

0

€7.00

1-100

€1.20

101-150

€1.40

151-200

€3.00

201 +

€5.00

+5% ΦΠΑ/VAT

« Go Back