Καθαρισμός Οικοπέδων - 10/05/2017 « Go Back


Θέμα: Καθαρισμός Οικοπέδων

 

 

Το Κ.Σ. Κουκλιών σας ενημερώνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται μέχρι και τις 21/05/2017 να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους από την άγρια βλάστηση ή/και χόρτα ή/και μπάζα ή/και γενικές ακαθαρσίες.

 

Σε περίπτωση που δεν τα καθαρίσουν ή ο καθαρισμός τους δεν είναι ικανοποιητικός (η βλάστηση να είναι μικρότερη των 5 εκατοστών) τότε το Κ.Σ. Κουκλιών θα προβεί στον εν λόγω καθαρισμό με χρέωση €100 ανά οικόπεδο για χόρτα ενώ για μπάζα στην χρέωση των €250.

 

Κατά την 22/05/2017 θα γίνει φωτογράφηση και εποπτεία των οικοπέδων ή/και τεμαχίων για το αρχείο του Κ.Σ. Κουκλιών πριν να προβεί σε καθαρισμό για τους ιδιοκτήτες που δεν προέβηκαν σε καθαρισμό των τεμαχίων τους.

 

Η ευθύνη για τον καθαρισμό  βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

 

Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες που θα αναθέσουν σε τρίτους τον εν λόγω καθαρισμό να εποπτεύσουν το αποτέλεσμα για αποφυγή παρεξηγήσεων.

 

Δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές .

 

Για περισσότερες πληροφορίες η διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα 26812812

( Δευτ. - Παρ. 7:30 – 2:30 ).

 

ΕΚ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

 

« Go Back