ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 22/12/2017 « Go Back


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών αναγνωρίζοντας την μεγάλη αύξηση που είχε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2017, λόγω υπολογισμού του με τις αξίες του 2013, αποφάσισε να τον μειώσει κατά 20%.

 

Όσοι έχουν ήδη πληρώσει, θα επωφεληθούν την διαφορά του 20% στην φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας του 2018

 

Εκ του Κ.Σ. Κουκλιών

« Go Back