ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΩΝ - 02/03/2018 « Go Back


  Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κατοχής σκύλων είναι 31/03/2018. Μετά από την ημερομηνία αυτή το Συμβούλιο θα λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον αυτών που δεν θα ανανεώσουν την άδεια χωρίς άλλη προειδοποίηση.


« Go Back