ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΩΝ - 02/03/2018 « Go Back


  Μετά την 21/09/2018 το Συμβούλιο θα λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον αυτών που δεν θα ανανεώσουν την άδεια χωρίς άλλη προειδοποίηση.


« Go Back