ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6) - 2019-04-10 « Go Back


ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6) ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΚΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ.
Κλειστός για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας ο Παλαιός δρόμος Β6 Πισσουρίου - Πέτρας του Ρωμιού από το σημείο που είναι η έξοδος από τον Α6 μετά το Πισσούρι μέχρι την είσοδο του Εστιατορίου της Πέτρας του Ρωμιού.


« Go Back