ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2022-05-10 « Go Back


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤοTerra Cypria Το Κυπριακό ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών σας προσκαλούν σε Παρουσίαση με θέμα:
«Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων»
Τρίτη 17 Μαΐου 2022 18:3 0
Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών
Η παρουσίαση γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ»
(LIFE IP Physis LIFE 18 IPE/CY/000006) 000006), και της Δράσης
Ε2.1. Δραστηριότητα 1: «Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για τους ενδιαφερομένους φορείς»
Συντονιστής του Έργου «ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ» είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.
*Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημία ς COVID 19.

« Go Back