2021-09-16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ 16 ( ΠΡΩΗΝ ΣΠΕ ΚΟΥΚΛΙΩΝ)
  2021-04-01 - Καθαρισμός Οικοπέδων
Το Κ.Σ. Κουκλιών σας ενημερώνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται μέχρι και τις 30/04/2021 να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους από την
  2021-01-22 - Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης
Να παραδοθεί στα γραφεία του Κ.Σ. Κουκλιών