16/03/2020 - Κορονοιός COVID-19
Μέτρα Περιορισμού και Πρόληψης της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.
  10/04/2019 - ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6)
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6) ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ.ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΚΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ.