29/05/2019 - ΓΕ.Σ.Υ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
  10/04/2019 - ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6)
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Β6) ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ.ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΚΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ.
  24/01/2019 - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών αποφάσισε όπως ξεκινήσει πάλι την συλλογή κλαδεμάτων από τα σπίτια μέσα σε κίτρινες σακούλες του