27/03/2017 - Καθαρίζω την Κύπρο σε μια μέρα Let's Do It Cyprus
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9:30 π.μ. Συγκέντρωση στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών και αναχώρηση για παραλία ΑΧΝΗ και ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ
  23/03/2017 - ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 24-25/03/2017
VW CYPRUS CYCLING TOUR την Παρασκευή και το Σάββατο 24-25/03/2017 μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 4:00 μ.μ.
  01/10/2015 - ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/10/2015