2021-10-15 - ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ 18/10/2021
Μόνο με safe pass θα επιτρέπεται η είσοδος των Επισκεπτών και Προσκυνητών . Το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  Κουκλιών  σας  πληροφορεί  ότι  το
  2021-09-16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ 16 ( ΠΡΩΗΝ ΣΠΕ ΚΟΥΚΛΙΩΝ)
  2021-01-22 - Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης
Να παραδοθεί στα γραφεία του Κ.Σ. Κουκλιών