2024-03-27
Καθαρισμός Οικοπέδων

Θέμα: Καθαρισμός Οικοπέδων

 

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών  ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι από  τις 11/04/2024 θα ξεκινήσει να καθαρίζει τα οικόπεδα  από την άγρια βλάστηση ή/και χόρτα ή/και μπάζα ή/και γενικές ακαθαρσίες.

 

Όσα δεν είναι καθαρά το Κ.Σ. Κουκλιών θα προβεί στον εν λόγω καθαρισμό με χρέωση €100 ανά οικόπεδο για τα χόρτα.

 

Κατά την 07 – 10 /04/2024 θα γίνει φωτογράφηση και εποπτεία των οικοπέδων ή/και τεμαχίων για το αρχείο του Κ.Σ. Κουκλιών πριν να προβεί σε καθαρισμό για τους ιδιοκτήτες που δεν προέβησαν σε καθαρισμό των τεμαχίων τους.

 

Η ευθύνη για τον καθαρισμό  βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

 

Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες που ανάθεσαν σε τρίτους τον εν λόγω καθαρισμό να εποπτεύσουν το αποτέλεσμα για αποφυγή παρεξηγήσεων.

 

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές και αποστέλλεται με βάση των περί Κοινοτήτων Νόμο, άρθρο 103(1) και (103)2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα 26812812

( Δευτ. - Παρ. 7:30 – 2:30 ).« Back

« Home « Other announcements