ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2023 - 2023-11-27 « Go Back


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2023

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2023.
ΜΗ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ  10% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ,ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 14 ΜΕΡΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.

« Go Back